wapno z przerobu skał wapiennych odmiana 05

Parametry jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8. września 2010 r.

/Dz. U. Nr 183, poz. 1229, załącznik nr 6, tabela 1/

Forma Węglanowa

Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu

Zastosowanie nawozu wapniowego

Wapno z przerobu skał wapiennych z uwagi na formę węglanową wapna powinno być stosowane przede wszystkim do odkwaszania gleb lekkich i średnich, jednakże może być wysiewne również na glebach ciężkich.

Wapno to poprawia chemiczne, biologiczne i fizyczne właściwości gleby, a w szczególności:

 • odkwasza glebę,

 • zapobiega unieruchamianiu fosforu,

 • łagodzi ujemne skutki niedoboru magnezu,

 • podwyższa efektywność nawożenia mineralnego i organicznego,

 • sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów,

 • ogranicza rozwój chorób gnilnych i wirusowych,

 • sprzyja powstawaniu i utrzymaniu trwałej struktury gruzełkowatej i poprawia stosunki wodno- powietrzne.

Stosowanie

Wapno to wymaga starannego i równomiernego wysiewu po powierzchni oraz dokładnego wymieszania z całą warstwą orną gleby przy pomocy narzędzi uprawowych. Najkorzystniejszy jest wysiew tego nawozu w okresie pożniwnym na ściernisko. Wykonywanie później uprawki mechaniczne sprzyjają zarówno dobremu wymieszaniu z glebą jak i łagodnej zmianie odczynu. Pod zasiewy jare dopuszcza się również późniejsze terminy wapnowania:

 • przede wszystkim jesień przed wykonaniem orki zimowej

 • okres zimowy na glebach równinnych, gdzie nie występują wiosenne spływy

Najmniej korzystnym, ze względów organizacyjnych i przyrodniczych, terminem wapnowania jest okres wczesnowiosenny.

Wapno powinno być stosowane zgodnie z obowiązującymi zaleceniami w zakresie wapnowania gleb. Określenie dawek wapna zamieszczono poniżej.

Zawartość wszystkich badanych metali ciężkich mieszczą się w granicach zawartości dopuszczalnych w rolnictwie, nie stanowią zatem zagrożenia dla środowiska i nie ograniczają stosowania wapna w rolnictwie.

Zabieg wapnowania zaleca się przeprowadzać co 3-4 lata wg określonych potrzeb i dawkach wynikających z agrochemicznych badań gleb.

Przewóz i przechowywanie

Wapno przewożone luzem powinno być zabezpieczone w sposób, który uniemożliwia jego rozsypywanie się, pylenie i zamoknięcie.

Wapno odmiany 05 przechowywać luzem, pod warunkiem zabezpieczenia go przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Wapno można przechowywać luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, po uprzednim przykryciu materiałem wodoszczelnym lub przewiewnych, zadaszonych pomieszczeniach. Dłuższy okres przechowywania nie wpływa ujemnie na obniżenie właściwości fizykochemicznych.

Przeciwwskazania

Zabrania się składowania wapna:

 • w pasie drogowym – łącznie z rowem

 • pod drzewami- w odległości minimum równej wysokości drzewa,

 • w odległości mniejszej niż 50 m od zasobników i cieków wodnych.

Wielkość dawek wapna z przerobu skał wapiennych odmiany 05

W zależności od potrzeb wapnowania i kategorii agronomicznej gleby zaleca się stosować wapno z przerobu skał wapiennych odmiany 05 w dawkach od 2,0 do 12,5 t wapna na hektar w zależności od kategorii agronomicznej gleby zgodnie z tabelą

Okres przydatności do stosowania nawozu: bezterminowo

PHU AGROPASZ

 ul. Jankowska 6
62-100 Wągrowiec

NIP: 673-16-90-608
REGON: 302735311

logo agropasz
  692 154 365 - Tadeusz Linkiewicz
  606 298 119 - Bartosz Paszek
  668 397 540 - Weronika Rychlewska

agropasz@vp.pl
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest PHU AGROPASZ z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Jankowska 6.
Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Wysyłając formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.