Środek poprawiający właściwości gleby INOVIT – 35 CaO

Zgodnie z decyzją MriRW Nr G-247/11 z dnia 21.09.2011 r.

Forma Wodorotlenkowo-węglanowa

INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA

Zakres stosowania środka poprawiającego właściwości gleby

Środek poprawiający właściwości gleby INOVIT-35 CaO jest mieszaniną wapna pogaszalniczego odmiany 07 z odpadem wapna posodowego.

Środek poprawiający właściwości gleby INOVIT-35 CaO poprawia zarówno chemiczne jak i fizyczne właściwości gleby utrzymując korzystną dla roślin strukturę gruzełkowatą oraz optymalny układ warunków powietrzno-wodnych. Regularne, zgodnie z zaleceniami nawozowymi, stosowanie środka gwarantuje wysoką opłacalność nawożenia nawozami mineralnymi, nawet przy niekorzystnej relacji cen produktów roślinnych do cen nawozów.

Środek poprawiający właściwości gleby INOVIT-35 CaO przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne o odczynie bardzo kwaśnym i obojętnym we wszystkich uprawach rolniczych na gruntach ornych.

Wielkość dawek środka poprawiającego właściwości gleby

W zależności od potrzeb wapnowania i kategorii agronomicznej gleby zaleca się stosować środek poprawiający właściwości gleby INOVIT-35 CaO w dawkach od 2,5 do 15,0 t środka na hektar w zależności od kategorii agronomicznej gleby zgodnie z tabelą:

Sposób i terminy stosowania środka poprawiającego właściwości gleby

Środek poprawiający właściwości gleby INOVIT-35 CaO należy stosować pod podorywkę lub na ściernisko po zbiorach roślin. W przypadku roślin jarego siewu czy sadzenia dopuszczalne jest jego stosowanie pod uprawki przedsiewne. Środka poprawiającego właściwości gleby nie należy stosować bezpośrednio przed sadzeniem ziemniaków lub wysiewem lnu i łubinu żółtego.

Środek poprawiający właściwości gleby należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Nie zalecane jest także mieszanie środka z nawozami mineralnymi, a w szczególności z nawozami fosforowymi.

UWAGA! Może zawierać wtrącenia kamienia wapiennego z podłoża przy załadunku co warunkuje dobór maszyn do rozsiewania.

Przechowywanie środka poprawiającego właściwości gleby

Środek poprawiający właściwości gleby przechowywać w opakowaniach jednostkowych lub luzem, pod warunkiem zabezpieczenia go przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Opakowania jednostkowe (50 kg) można układać najwyżej w 12 warstwach, a po opakowaniu typu big-bag (500 kg) najwyżej w dwóch. Środek poprawiający właściwości gleby można przechowywać luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, po uprzednim przykryciu materiałem wodoszczelnym lub przewiewnych, zadaszonych pomieszczeniach. Dłuższy okres przechowywania nie wpływa ujemnie na obniżenie właściwości fizykochemicznych.

Środki ostrożności

Podczas wysiewu środka poprawiającego właściwości gleby stosować odzież ochronną, tj. kombinezony i rękawice ochronne a także maski i okulary ochronne dla zabezpieczenia dróg oddechowych i oczu. Należy unikać zanieczyszczenia skóry i rąk przy jego stosowaniu.

W przypadku:

  • dostania się do oka – przemyć oczy obficie wodą i skontaktować się z lekarzem;

  • spożycia – skontaktować się z lekarzem

UWAGA! Chronić przed dziećmi!

Okres przydatności do stosowania środka INOVIT-35 CaO: BEZTERMINOWO

Jakość środka poprawiającego właściwości gleby badana jest przez akredytowaną Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy.

PHU AGROPASZ

 ul. Jankowska 6
62-100 Wągrowiec

NIP: 673-16-90-608
REGON: 302735311

logo agropasz
  692 154 365 - Tadeusz Linkiewicz
  606 298 119 - Bartosz Paszek
  668 397 540 - Weronika Rychlewska

agropasz@vp.pl
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest PHU AGROPASZ z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Jankowska 6.
Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Wysyłając formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.