Siarkovit

Nawóz Siarkowo-wapniowy       Typ nawozu: Siarczan wapnia

Zawartość: SO3 całkowity - min. 35% i CaO całkowity – min. 25%

PRZEZNACZENIE

Nawóz Siarkovit nadaje się do nawożenia wszystkich roślin uprawnych, w tym na gleby o odczynie kwaśnym i niskiej zawartości siarki. Zalecany jest w szczególności pod rośliny posiadające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę (np. rzepak). Jest nawozem siarczanowym, którego formuła ogranicza wymywanie siarki i wapnia w okresie jesienno-zimowym i gwarantuje dobre odżywienie roślin ozimych.

WŁAŚCIWOŚCI

Siarkovit ma strukturę bezpostaciową, ale nie pylistą warunkuje to odpowiednia zawartość wilgoci. Forma siarki zawarta w nawozie jest łatwo przyswajalna przez rośliny, gwarantuje to dobre odżywienie tym składnikiem.

Siarka zwiększa odporność roślin uprawnych na stres a w szczególności na suszę oraz porażenia wywoływane przez grzyby i bakterie. Stymuluje gospodarkę azotem (brak 1 kg siarki w glebie przekłada się na zmniejszenie pobrania azotu przez roślinę od 1-3 kg). Dostarczana z nawozem siarka spełnia w roślinie funkcje strukturalne (jest składnikiem aminokwasów, białek i tłuszczów) oraz metaboliczne bierze udział w syntezie tłuszczów i białek.

Siarkovit poprawia gruzełkowatość gleby oraz neutralizuje toksyczny glin jak również dostarcza wapnia, który jest bardziej rozpuszczalny od wapnia z nawozów wapniowych. Odczyn wyciągu wodnego Siarkovitu jest zasadowy (pH ok. 6,7) i pomimo siarki nie zakwasza gleby. Zalecane dawki można na glebach lżejszych (piaszczystych) zwiększyć o 50% w celu poprawienia pojemności wodnej i zwiększeniu odporności na stres suszy. Zmniejsza wymywanie fosforu organicznego.

ZAKRES STOSOWANIA

-w uprawach polowych

-na użytkach zielonych

-w warzywnictwie

-w uprawach sadowniczych, w uprawie roślin ozdobnych i na trawniki

  • Eliminuje toksyczny glin Al

  • Nie zakwasza gleby

  • Zwiększa odporność na mróz, suszę oraz choroby grzybowe

  • Podnosi wykorzystanie azotu

Uwaga: W przypadku większego zapotrzebowania na wapń oraz potrzebę poprawy struktury gleby można stosować dawki wyższe na glebach kwaśnych 2-krotnie i na glebach bardzo kwaśnych 3-krotnie; na glebach ciężkich i bardzo kwaśnych dawkę można podwyższyć do 2 ton/ha.

SPOSÓB I TERMINY STOSOWANIA NAWOZU

Siarkovit można stosować w tradycyjnych okresach agrotechnicznych najlepiej na ściernisko w okresie jesiennym jak również wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin. Przy spełnieniu określonych warunków (uwzględniających wiatr, wilgotność, temperaturę) można stosować pogłównie.

Nawóz najlepiej wymieszać z glebą przeznaczonymi do tego maszynami na głębokość, co najmniej 20 cm. W przypadku użytków zielonych, sadów i krzewów najlepiej stosować w okresie jesiennym przed spodziewanymi opadami.

UWAGI O BEZPIECZEŃSTWIE

W okresie stosowania nawozów należy zachować środki ostrożności a w szczególności:

  • Chronić przed dziećmi

  • unikać zanieczyszczenia oczu

  • nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu,

  • nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Nawóz przewożony luzem powinien być zabezpieczony w sposób, który uniemożliwia jego rozsypywanie się, pylenie i zamoknięcie.

Nawóz przechowywać luzem, pod warunkiem zabezpieczenia go pod bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Wapno siarkowe można przechowywać luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym nieprzepuszczalnym podłożu, po uprzednim przykryciu materiałem wodoszczelnym lub przewiewnych, zadaszonych pomieszczeniach.

Nawóz należy chronić przed deszczem.

Okres przechowywania nawozu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

PHU AGROPASZ

 ul. Jankowska 6
62-100 Wągrowiec

NIP: 673-16-90-608
REGON: 302735311

logo agropasz
  692 154 365 - Tadeusz Linkiewicz
  606 298 119 - Bartosz Paszek
  668 397 540 - Weronika Rychlewska

agropasz@vp.pl
Zapraszamy:
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest PHU AGROPASZ z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Jankowska 6.
Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Wysyłając formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.